Design, trender och nyheter

Träning

BCAA främjar inte bara återhämtningen

BCAA står för branched-chain amino acids (grenade aminosyror) och är en egen kategori skild från övriga aminosyror. De tre aminosyror som tillhör denna kategori är leucin, isoleucin och valin. Dessa aminosyror kan antingen omvandlas till glukos, pyruvat eller andra mellanformer för att producera adenosintrifosfat – ett ämne som påverkar cellernas…