Design, trender och nyheter

Extrapengar genom att vara Ghostshopper

Extrapengar genom att vara Ghostshopper

Att arbeta som Ghostshopper innebär i korthet att man får uppdrag att köpa en produkt eller tjänst och under tiden som köpet genomförs utvärdera servicenivån på den butik där inköpet sker. Det kan då vara allt från smaken på maten och bemötande av personal till om toaletten var ren eller om priserna var tydligt markerade.

Så går det till:

Den som vill arbeta som Ghostshopper börjar med att anmäla sitt intresse till något av de företag som erbjuder dessa jobb. Ett av de större är Gap Busters. Registrering sker på hemsidan och därefter måste ett digitalt prov göras för att bevisa att man förstått reglerna och hur själva undersökningarna ska gå till. När Gap Busters har uppdrag läggs dessa ut på hemsidan och via hemsidan går det sedan att boka de uppdrag man är intresserad av. Vissa andra företag mailar ut förfrågningar och de som först svarar får jobben. Vid undersökningar som behöver göras inom kort förekommer det även att företaget ringer och frågar om möjlighet finns att ta det specifika uppdraget.

 
Till varje uppdrag ges mycket tydliga instruktioner. Det kan exempelvis vara att en viss butik ska besökas inom en viss tidsperiod en speciell dag. I instruktionerna står även om man ska köpa något speciellt, om tidtagning ska ske för att se hur lång tid det tar innan man får service eller liknande. Efter besöket är det viktigt att frågor gällande besöket besvaras direkt och skickas in till företaget som står bakom dessa uppdrag. Detta eftersom det är lätt att glömma bort detaljer om man väntar för länge med att svara på frågorna.

 
Betalning utgår för varje genomfört uppdrag. Hur mycket ersättningen är på framgår även tydligt i uppdragsbeskrivningen. Därtill får man ersättning för de utlägg som förväntas göras under uppdraget.