Design, trender och nyheter

Frågor och svar om parrådgivning

Frågor och svar om parrådgivning

Parrådgivning, parterapi eller parsamtal är en gren under kommunens familjerådgivning i Haninge. Hos kommunen kallas det normalt för parsamtal, men det erbjuds även av privata mottagningar, som inte sällan erbjuder såväl parterapi som ”parrådgivning”. Syftet är att lösa konflikter och att hjälpa till under kriser i förhållandet. Det kan också fungera om ett redskap för att lösa olika samlevnadsfrågor, som man känner sig oförmögen att hantera inom paret. Målet är att uppnå en positiv förändring av parrådgivning – men exakt vad den förändringen är, är olika för alla par.

Varför bör man gå till parrådgivning?

Det kan finnas en rad olika anledningar till att det kan vara bra att få parrådgivning. Det kan till exempel handla om att någon av parterna vill separera, att bråk sker inför barnet eller att man inte är överens om man ska skaffa barn eller inte.

Andra anledningar kan vara som följer:

  • Utmaningar med föräldraskapet.
  • Någon vill börja arbeta i en annan del av landet.
  • Problem och konflikter med föräldrar och mor- och farföräldrar.
  • Problem med att skaffa barn.

Vart går jag?

Det finns såväl kommunal hjälp som privat hjälp. Förutsättningarna för att få det inom kommunen kan variera något mellan olika kommuner, men det är ungefär detsamma. Bor du till exempel i Haninge så kan man läsa att varje samtal kostar 350 kronor, och att avgiften betalas direkt vid besöket. Man kan också läsa att minst en av parterna måste vara bosatt i Haninge för att man ska få rätt till parsamtal.

Vill du ha privat hjälp brukar det räcka med en sökning på nätet, till exempel parrådgivning Haninge för att hitta mottagningar att titta lite närmare på. Privata samtal är generellt dyrare än de kommunala. Dessa brukar börja kring 1 000 kronor, vilket kan jämföras med 350 kronor som gäller i Haninge. Andra kommuner tar omkring 500 kronor, medan vissa tar en mindre avgift på omkring 100 kronor.

När bör man gå?

Det finns inget ett exakt svar på detta. En bra tumregel är dock att inte vänta för länge. En del går efter upprepade bråk, medan andra går för att en partner varit otrogen. Genom att inte vänta för länge ökar ni chanserna att era problem kan lösas på ett effektivt sätt.