Design, trender och nyheter

Sjuksköterska inom bemanning – Lön, Arbetstider, Uppgifter

Sjuksköterska inom bemanning – Lön, Arbetstider, Uppgifter

Att som sjuksköterska vara anställd av ett bemanningsföretag innebär högre lön, flexiblare arbetstider och en möjlighet att få insyn i arbetssätt på flera olika arbetsplatser. Det negativa är att ingen kontinuitet ges med samma arbetsplats år efter år.

Lön som sjuksköterska inom bemanning

Det finns ingen tydlig statistik som visar vad för lön den som är sjuksköterska tjänar inom bemanningsbranschen. Lönenivån är däremot generellt betydligt högre än för anställda och påverkas av liknande faktorer:

  • Utbildningsnivå
  • Eventuellt spetskompetens
  • Yrkessamma år
  • Var i landet uppdraget sker

Dessutom kan en så kallad stafettsjuksköterska få högre lön om en stor flexibilitet finns gällande arbetstider och arbetsort.

  • Flexibilitet inom tider
    Med stor flexibilitet gällande när på dygnet som personen kan bli inkallad kan lönenivån påverkas. En sjuksköterska som kan tänka sig jobba helger, nätter och sena kvällar kan även räkna med högre ersättning.
  • Flexibilitet inom orter
    Att arbeta på annan ort än sin egen hemort kan även ge en viss högre ersättning. Detta utöver att bemanningsföretaget kan betala både boende och resa.

Som sjuksköterska ges dessutom ännu högre lön om arbetet utförs i Norge. Med stor efterfrågan på arbetskraft i Norge väljer många svenskar att arbete där under perioder för att därmed få del av de högre ersättningsnivåerna.

Jobba när du vill

Utöver bättre lön är en stor fördel med bemanning den flexibilitet som ges. De som jobbar inom bemanning väljer själv i vilken omfattning som arbete önskas utföras samt inom vilka perioder som personen är tillgänglig för jobb.

En del väljer därmed att enbart söka bemanningsuppdrag på 100 % under minst en månad i sträck medan andra gärna tar kortare uppdrag och på mindre procents anställning. Efter att ha anmält sig till ett bemanningsföretag ges tillgång till deras informationsbas där samtliga uppdrag läggs ut. Därmed går det att se vad som erbjuds och den som inte anser att något av uppdragen är intressanta behöver inte heller jobba.

Som anställd eller via eget företag

Att jobba genom bemanningsföretag kan ske via anställning hos detta företag eller som egenföretagare med F-skatt. De som väljer att vara anställd får generellt minst lika goda förmåner som en anställd inom ett landsting eller annat vårdföretag. Flera bemanningsföretag följer exempelvis vårdförbundets riktlinjer och på vissa punkter erbjuds även förbättrade villkor.