Design, trender och nyheter

Assistansbolag i Göteborg

Assistansbolag i Göteborg

När assistansbolagen rekryterar assistenter gör man en noggrann kontroll av alla personer som söker tjänsten. Målet är att hitta personal som vill ge kunden ett bättre liv och som verkligen vill göra skillnad. Alla som har personlig assistans vet vilken viktig roll de personliga assistenterna har i verksamheten. De ska hjälpa kunden med allt från att sköta personlig hygien, bankärenden och att kommunicera med andra människor. De flesta assistansbolag är mycket noggranna i sin rekrytering och anställer bara de bästa personerna.

Assistansbolag i Göteborg med nöjda kunder

Många assistansbolag genomför kundundersökningar flera gånger varje år för att förbättra sina tjänster. Syftet är också att förebygga fel och brister och ta reda på hur kunderna uppfattar assistansbolaget. Det är viktigt att planera och utvärdera verksamheten så att den hela tiden blir bättre. Målet är att säkra och förbättra kvalitén. Därför ska du som kund få en ”nöjd kund enkät” minst en gång om året. Där får du svara på frågor om hur du upplever assistansbolaget och vad de kan förbättra i sin verksamhet. Du får även möjlighet att betygsätta olika aspekter inom verksamheten.

Vad är assistansbolagets roll?

Du som kund har alltid möjlighet att bestämma det mesta i din personliga assistans. Hur den ska utformas och hur stor budgeten ska vara. Assistansbolaget brukar ha arbetsgivaransvaret. Det innebär att de ska stå för handledning och utbildning i till exempel belastningsergonomi. En del assistansbolag i Göteborg erbjuder sin personal friskvård och ofta kan man få fika med kaffebröd. Du som uppdragsgivare bestämmer vem som ska vara din personlige assistent. Vill du anställa en familjemedlem eller god vän är det också möjligt. Du kan själv vara arbetsledare och ta hand om scheman och andra personalfrågor.

Varför ska jag använda ett assistansbolag?

Den som är personlig assistent i Göteborg ger stöd till den som behöver omfattande hjälp för att klara vardagen. När du väljer att hitta personlig assistans genom ett assistansbolag i Göteborg så skräddarsys din assistans efter dina behov. De rekryterar personal utifrån dina önskemål. Målet är att alltid ge dig så mycket delaktighet i processen som möjligt. Assistansbolagen i Göteborg tar hand om personaladministrationen, löner, arbetsgivaravgifter, semestrar, sjuklön, schemaläggning, vikarier och mycket annat. Det är alltid assistansbolaget som har ansvaret för att assistansen fungerar som den ska och att du känner dig trygg med verksamheten.