Design, trender och nyheter

Effektiv presentreklam

Effektiv presentreklam

De mest grundläggande bitarna inom marknadsföring handlar om att göra ett bestående intryck på den man vill etablera en affärsrelation med. Att bli ihågkommen och associerad med en positiv upplevelse kan således, med rätta, hävdas vara avgörande för huruvida ett avtal eller samarbete kommer till stånd. Presentreklam och så kallade give-aways är en väl beprövad metod för att etablera denna associativa koppling mellan en potentiell kund och det aktuella företag som vill marknadsföra sig. Bara i Sverige omsätter denna bransch omkring 10 miljarder kronor årligen.

Presentreklam kan vid uppstart av ny verksamhet ses som en onödig utgift, och i vissa fall är detta ett korrekt antagande. Det finns många sätt att marknadsföra sin verksamhet. Dock är en kombination av tillvägagångssätt ofta mer fruktbart än att strikt hålla sig till en specifik kanal. De flesta av oss har vid ett flertal tillfällen tagit emot presentreklam, kanske många gånger utan att tänka på att man exponeras för marknadsföring i någon form. Presentreklam, eller give-aways, kan vara i princip vad som helst. Vid en närmare titt på skrivbordet finner man ofta pennor eller anteckningsblock vilka bär kontaktuppgifter till något bolag man varit i kontakt med. Detta är kanske också den vanligaste typen av presentreklam, även om valmöjligheterna är betydligt större än så!

Presentreklam

Att ge bort någonting är, i sig självt, en handling som uppskattas. Befinner man sig i en offentlig miljö eller på ett möte av något slag är det mycket enkelt att låna ut eller ”glömma” en artikel med den egna verksamhetens symbol och telefonnummer vilket blir en betydligt mer subtil form av marknadsföring än direkta förslag och kalla möten. Presentreklam skiljer sig från traditionella kampanjer i flera avseenden, och kanske är den största och mest påtagliga skillnaden att presentreklam ständigt pågår och inte har något ”bäst före datum”. Givetvis kan den som önskar ha utvecklade kampanjer där man under en begränsad period delar ut en viss typ av presentreklam som ett komplement till det mer traditionella valet av presentreklam. För att lyckas med en sådan kampanj bör man, som vid all annan typ av marknadsföring, identifiera sin målgrupp och anpassa sitt val av presentreklam efter denna.

En aktiv insats var man riktar in sig på presentreklam innebär att synas utan att sticka under stol med sina intentioner. Det kan handla om att dela ut egna varor som drickor eller usb-minnen till stadsbesökare, eller att söka upp önskade samarbetspartners och lämna presentreklam i någon form. Den mer passiva och fortgående metoden handlar om att alltid synas utan att söka kontakt. Till denna typ av verksamhet kan paraplyer, profilkläder, pennor eller broderade väskor vara tänkbara alternativ. Via denna sida kan du se utbudet presentreklam hos företagspresent.