Design, trender och nyheter

Fem återbäringstjänster

Fem återbäringstjänster

Fem återbäringstjänster

Återbäringstjänster är tjänster som ger bonus eller återbäring vid inköp. Det kan ske både i butiker och i E-butiker. Däremot är det olika beroende hur stor återbäring som ges samt var det går att få denna. Här listas fem återbäringstjänster som på ett enkelt sätt ger pengar tillbaka.

Cashback

Cashback är ett övergripande begrepp som innebär att man får pengar (cash) tillbaka (back) främst vid inköp. Det hittas hos fysiska butiker som då exempelvis kan erbjuda ”Få 100kr tillbaka när du handlar för 5000 kr”. Men i detta fall ges en bonus i form av en check och inte kontanter.

Vid handel online finns däremot återbäringstjänster som ger kontanter i cashback. Cashbackshopping.se är en av dessa tjänster som ger cashback på ungefär 600 butiker.

Registreringen är gratis och sker på en minut på cashbackshopping.se. När en person har registrerat sig och loggat in aktiveras cashbackfunktionen genom att man klickar på den länk som pekar mot E-butiken där inköp är tänkt att ske. Efter detta genomförs köpet.

I och med att man gått via den speciella länken spåras inköpet och återbäring registreras. Detta syns om man loggar in sidan och ser på aktuell återbäring.

Återbäring från ekonomisk förening

Ekonomiska föreningar kan välja att ge återbäring till sina medlemmar. Hur stor återbäring som ges beror då på föreningens ekonomiska resultat under föregående år samt hur mycket som den enskilde medlemmen har handlat hos föreningen. Det kan alltså innebära att det vissa år inte blir någon återbäring och andra år blir riktigt hög.

Ett exempel är OK/Q8 där medlemmarna kan få återbäring varje år. Det är däremot något felaktigt att kalla detta för återbäringstjänst då det inte primärt är en tjänst. Istället kan det liknas med en utdelning till medlemmar istället för till aktieägare.

Medlemskap och dess bonus

Väldigt många butiker erbjuder sina kunder att gratis gå med i deras medlemsklubb. De som är medlemmar kan därmed samla poäng på inköpen som sker vilket en gång per år växlas in mot bonuspengar. Då återbäringen tydligt är kopplad mot inköp finns alltså vissa likheter med cashback. Samtidigt går det att både använda denna sorts återbäringstjänster och cashback samtidigt.

Samla och skicka in

Ytterligare ett sätt att få återbäring är genom att samla och skicka in EAN-koder eller kvitton. Detta var betydligt vanligare förr och användes som ett sätt att få konsumenterna att köpa vissa varor. I korthet innebär det att exempelvis 5 EAN-koder skickades in till företaget varpå en bonuscheck skickades ut.