Design, trender och nyheter

Från hemliga sällskap till tv-produktion

Från hemliga sällskap till tv-produktion

Det mediala Sverige har blommat sedan ett antal år tillbaks och de flesta har idag en helt annan tanke om vad ett medium är och hur de jobbar, än de hade förr i tiden. Att jobba som medium är någonting som för många är en dröm och för andra en del av vardagen. Jobbet är ovanligt så till vida att man ständigt jobbar med de på andra sidan och med guider vi inte kan möta som fysiska personer. Även om det, genom historien, funnits en hel del medium och traditioner som varit förbjudna eller utstötta är det fråga om ett arbete som klarat sig igenom alla dessa perioder för att nu få uttryckas och erbjudas fritt.

I Sverige och en rad andra länder finns det tv-program som följer medium i deras arbete. Dessa typer av serier har blivit sedda av otroligt stora antal tittare och kommer tillbaks med nya säsonger. En av de mest kända produktionerna med inriktning på medium, är det okända. Är man intresserad av den mediala rörelsen kan man se flera av landets mest kända medium i Det okända. Programmet har blivit en plattform och en utgångspunkt för diskussioner om det mediala arbetet och åtskilliga medium i Det okända har fått stor uppmärksamhet även i sitt arbete utanför tv. En annat är “Livet på andra sidan” med mediumet Vivi Linde som idag är aktiv med Tarotguiderna.

Upplägg

För att ge en snabb förklaring av hur programmen ser ut och vad man kan vänta sig, kommer vi här att berätta om hur det går till. Någon hör av sig till programmet för att söka hjälp med spöken eller ockulta fenomen i huset. Det kan handla om att man sett varelser, väcks under nätterna, att någonting försvinner, eller någonting helt annat. Gemensamt för alla som hör av sig är att man upplever det jobbigt och obehagligt. Programledaren tar sig ut för ett besök och intervjuar den eller de som bor i hushållet som behöver hjälp.

När väl en första intervju har genomförts kommer det medium som fått uppgiften att hjälpa familjen. De medium som jobbar med Det okända har stor erfarenhet och har ofta ett antal år i ryggen. Några aktuella medium i Det okända är

  • Birkan Tore
  • Vendela Cederholm
  • Terry Evans
  • Jörgen Gustafsson
  • Elisabeth Lange
  • Jill Petersson
  • Lena Ranehag
  • Camilla Öhrnberg
  • Anders Åkesson
  • Torbjörn Sassersson

Utöver dessa personer var även ett av de stora namnen, Iris Hall, aktiv i Det okända. Iris var ett av landets mest kända medium och hade även framgång internationellt. Många av de medium som nu arbetar i Det okända, har fått sin utbildning genom Iris Hall.

Olika inriktning

Det finns många olika sätt att jobba som medium och alla har sin personliga stil och sitt individuella fokus. Generellt är flertalet medium i Det okända aktiva som mentala medium. Detta innebär att de får kontakt med det okända och sedan förmedlar vad det får berättat för sig till den klient de har framför sig för tillfället. När man jobbar som mentalt medium är det viktigt att släppa sina förutfattade meningar om saker och ting för att så klart som möjligt förmedla budskap. Terry Evans är en av de som jobbat länge som mentalt medium och tillsammans med sina kollegor i programmet har han hjälpt en rad människor att få ordning på tillvaron genom att gå in och förmedla budskap. Hans Svenska motsvarighet skulle kunna vara Vendela Cederholm. Ett medium som har mycket stor erfarenhet av den mediala rörelsen och som också har en stor verksamhet vid sidan av Det okända.

En metod som är ovanlig bland svenska medium i det okända, är psychic art. Camilla Öhrnberg är en av de få som utövar dessa tekniker och hon har fått stor uppmärksamhet för sitt arbete med att teckna det hon ser under en konsultation. Vill du se några av de bilder hon ritat och jämföra med de bilder som kunder senare tagit fram av personen, finns möjlighet till detta via hemsidan som Öhrnberg och hennes mor driver tillsammans.