Design, trender och nyheter

Fördelar med kameraövervakning kopplad till larmet

Fördelar med kameraövervakning kopplad till larmet

Fördelar med kameraövervakning kopplad till larmet

Företagslarm är generellt uppbyggt av flera olika delar. Det är exempelvis inbrottslarm, brandlarm och överfallslarm. Att sedan komplettera med kameraövervakning skapar ytterligare säkerhet. Men det finns även andra fördelar med att ha en kamera kopplad till företagslarmet.

  • Minskar risken för inbrott

Med larm påkallas uppmärksamhet när inbrott sker – men inte i förväg. Med kameraövervakning kan man skapa en avskräckande effekt och därmed skapa preventivt skydd. Det är svårare att komma nära företaget, kika in genom fönster eller rekognosera om det finns kameror som gör att man fastnar på bild.

  • Verifiera larm

Inbrottslarm är generellt kopplade till kameror som sitter inomhus. Därmed kan larmbolaget snabbt se vad som sker i lokalerna när kamerorna aktiveras. Men det skapas en ännu bättre överblick om övervakningskameror även används utanför lokalerna. Därmed kan larmbolaget tydligare verifiera larm och avgöra vilka åtgärder som ska sättas in. På samma sätt kan man med större säkerhet verifiera falsklarm.

  • Kontrollera passage

Har en stöld skett på företaget utan att någon brutit sig in? Till stor sannolikhet har därmed någon med nyckel tagit sig in i lokalerna. Med kameraövervakning går det lätt att spåra vem som kommit och gått inom en viss tidsperiod. Detta gäller både ur ett säkerhetsperspektiv och om man vill kontrollera vilka som passerar olika tider på dygnet.

  • Kontrollera rörelsemönster

Vilka dörrar används oftast? Vilka vägar går de anställda främst på vägen hem? Genom att kartlägga rörelsemönster går det även att öka säkerheten med olika säkerhetsprodukter. Är det någon tid på dagen som det uppstår extra mycket trafik kring företaget och kan denna trafik i så fall omdirigeras?

  • Generellt större trygghet

Larm och övervakning ger generellt en ökad trygghetskänsla. Detta inte minst på arbetsplatser där risken för överfall eller rån är större. Men det handlar även om ökad säkerhet mot stölder. Det finns statistik på att stölder som sker från de anställda minskas om det finns kameraövervakning. I dessa fall handlar det däremot om övervakning inne i butiker och företag som hanterar kontanter. Här får man däremot vara försiktig så att inte personalen känner sig övervakad i varje steg som tas vilket knappast skapar en god arbetsmiljö.