Design, trender och nyheter

Hjärtstartare – en livräddande utrustning

Hjärtstartare – en livräddande utrustning

Hjärtstartare finns på plats på många allmänna platser, arbetsplatser och andra områden dit allmänheten har tillgång. Syftet med denna utrustning är att den ska användas för att så fort som möjligt få igång hjärtat hos en person som drabbats av hjärtstillestånd. Utrustningen är därför strategiskt utplacerad på platser där du som lekman ska kunna använda den.

Hjärtstartare - en livräddande utrustning

Utbildning i hur man använder en hjärtstartare är en vidareutveckling av de kunskaper i första hjälpen som utvalda personer på en arbetsplats har tillgodogjort sig. Hjärtstartare har dock på ett framgångsrikt sätt använts även av personer som inte utbildats i användningen av denna utrustning, och du bör inte låta dig avskräckas från att använda en hjärtstartare på grund av att du inte har genomgått utbildning i hur den ska användas.

Hjärtstartare på arbetsplatsen

Hjärtstartare är gjorda för att kunna lagras under en längre tid utan att användas och kräver väldigt lite rutinmässigt underhåll. Det finns flera olika modeller tillgängliga hos respektive tillverkare samt hos företag som tillhandahåller medicinsk utrustning. Det som är viktigt att tänka på när man överväger att låta installera en hjärtstartare på en plats, till exempel en arbetsplats, är att en dialog bör föras med den lokala sjukvården. De kan ge råd kring inköp, installation och annan praktiskt information.

En hjärtstartare bör placeras på den plats där den mest sannolikt behövs. Den behöver nämligen vara tillgänglig med minsta möjliga fördröjning då varje sekund räknas i en nödsituation. Alla personer som arbetar på arbetsplatsen i fråga bör känna till utrustningens syfte och placering, samt vilka åtgärder som ska vidtas om någon skulle kollapsa. Dessa åtgärder inkluderar att ringa efter ambulans samt att aktivera företagets beredskapsplan för nödsituationer, för att hämta hjärtstartaren och låta de personer som är bäst utbildade i att använda den försöka rädda den drabbade personen.

Hjärtstillestånd är en vanlig orsak till dödsfall i alla utvecklade länder i väst. I Europa drabbas cirka 1 av 1 000 invånare varje år av hjärtstillestånd. Detta innebär att cirka 10 000 svenskar årligen drabbas av tillståndet. De flesta fall orsakas av att hjärtrytmen rubbas på grund av ventrikelflimmer. Om inte defibrillering med hjälp av en hjärtstartare utförs leder hjärtstillestånd oundvikligen till döden.

Är du nyfiken på detaljer om den utrustning som finns att tillgå, eller kanske vill veta mer om priser? Denna sida om hjärtstartare har allt som behövs för att du skall kunna fatta ett genomtänkt beslut. Att handla i webbutiken är enkelt och förutom utrustningen i sig finns även tillbehör, utbildningsmaterial och annat som kan vara av intresse.