Design, trender och nyheter

Inbrottslarm – ett strategiskt val

Inbrottslarm – ett strategiskt val

Inbrottslarm – ett strategiskt val

Intresset för inbrottslarm ökar snabbt och stadigt i Sverige. Den ökade konkurrensen tvingar aktörerna att erbjuda prisvärda lösningar till sina kunder. Tyvärr innebär det också att en del mindre seriösa leverantörer erbjuder produkter av dålig kvalitet, här går vi igenom vad du som kund bör tänka på när du ska köpa ett inbrottslarm.

Olika larmsystem för olika kundbehov

Det finns en uppsjö av olika typer av inbrottslarm som fungerar på olika sätt, man kan dock kortfattat säga att larmen kan delas in i tre kategorier:

  • Enkla larm: har en siren som börjar ljuda när larmet aktiveras
  • Mellanlösning: har en siren eller blixtljus som sätts igång och larmet har även en GSM-sändare som tar kontakt med husägaren när larmet aktiveras
  • Avancerade larm: Har kameror som filmar och som kommunicerar direkt med en larmcentral som sänder ut väktare till kontorslokalen/bostaden när någon försöker göra ett inbrott

Vad är skalskydd?

Ett skalskydd är ett larm som utgör ett yttre skydd av en lokal eller ett avgränsat område, till exempel en bostad eller en kontorslokal. Skalskyddet är en extra säkerhet och skyddar känsliga punkter till exempel dörrar, luckor och fönster i bottenplan och förhindrar på så sätt att obehöriga tar sig in. Med ett skalskydd kan man enkelt larma bara vissa delar av en lokal, ytterdörren kan till exempel vara larmad när man befinner sig långt därifrån eller man kan larma vissa delar av ett hus på natten när man sover. Skalskyddet löser ut larmet innan någon obehörig tagit sig in i kontorslokalerna eller bostaden, man kan alltså ha på skalskyddet när man samtidigt befinner sig i hemmet/kontorslokalerna.

Vad är punktskydd?

I vissa fall rekommenderas punktskydd av speciellt stöldbegärlig egendom. Medan skalskydd omfattar hela lokalen så skyddar ett punktskydd specifika objekt (till exempel kassaskåp eller värdeskåp) eller rum (förråd, el-central…) av en fastighet eller byggnad. Det finns en rad olika detektorer som används vid ett punktskydd, till exempel rörelsedetektorer, magnetkontakter och glaskrossdetektorer. Ett skalskydd bör alltid kombineras med annat skydd som t ex kameror som täcker in fria ytor och passager.

Så fungerar kommunikationen

Många larmleverantörer använder flera kommunikationsvägar för att maximera säkerheten, t ex Ethernet, 3G och 4G. Om en av vägarna inte fungerar så skickas larmet automatiskt en annan väg. Flera aktörer erbjuder också en speciell teknik där signaler med regelbundenhet skickas mellan larmet och larmcentralen. Om signalerna från larmanläggningen upphör så får larmcentralen ett larm och kan direkt kontakta ägaren och meddela att någonting är fel.